ADK - wózki widłowe
Strona główna O firmie Aktualności Kontakt
oferta wózków widłowych
wózki widłowe NOWE
wózki widłowe UŻYWANE
wózki paletowe nowe
części do wózków widłowych
opony do wózków widłowych
serwis wózków widłowych
zapytanie ofertowe
UDT
RODO

ADK
ul. Marwin 2
32-410 Dobczyce
biuro@adk.com.pl

tel.:

fax:
mobile:
(+48 12) 271-33-44
(+48 12) 271-04-20
(+48 12) 271-04-22
(+48) 0-604-412-558
(+48) 0-509-781-394

RODO

RODO

Klauzula informacyjna ( RODO).


W związku z wejściem w życie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY ( UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych ( RODO), informuję , że Firma ADK Agnieszka Domaradzka-Koszut (ADK)przetwarza przekazane przez Państwo dane osobowe ( właściciele firm, osoby do reprezentowania, pracownicy i podwykonawcy) w ramach wzajemnych relacji handlowych. Informacja dla Państwa o przetwarzaniu danych osobowych przez ADK:


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA ADK Agnieszka Domaradzka-Koszut ( ADK) z siedzibą w Dobczycach, os. Piastowskie 3/5, 32-410 Dobczyce, NIP: 681-116-43-94, Regon: 351294745.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy sie kontaktować listownie pod w/w w pkt. 1 adres siedziby, jak również na adres mailowy: biuro@adk.com.pl, oraz telefonicznie: +48 12 271 33 44.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016 r. w związku z wykonywaniem umowy jak również czynności zmierzających do zawarcia umowy handlowej, a także w celu realizacji obowiązków podatkowych / księgowych ADK związanych z rozliczeniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ( RODO) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADK. Jak również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczeniu informacji o wykonanych usługach serwisowych i dostawach towaru ( podstawa: art. 6 ust.1 lit. f RODO)
 4. ADK jako administrator może udostępnić i przekazać Państwa dane naszym pracownikom, którzy musza mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. firmom kurierskim, transportowym, podmiotom świadczącym nam usługi, oraz instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania tych danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy handlowej jak również przez okres, w którym potencjalnie jest możliwe wznowienie współpracy biznesowej, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, a w szczególności w okresie przez który jesteśmy zobowiązani do przetwarzania i przechowywania danych wynikających z przepisów prawa ( w tym ustawy o podatku dochodowym i podatku VAT).
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania
  • ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia zgodnie a art. 17 RODO ( " prawo do bycia zapomnianym" )
  • przeniesienia danych osobowych zgodnie z art.20 RODO
  • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgodny na przetwarzanie jej danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją , o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawa wymienione w wyżej zamieszczonych punktach można realizować między innymi poprzez kontakt e-mail: biuro@adk.com.pl

wózek widłowy współpracujemy z firmami: Daewoo Mitsubishi Cat Toyota Hyster Jungheinrich
design by VENTI
Wózki widłowe O firmie Aktualności Kontakt Polityka cookies